جمعه 31 فروردين 1397
        
فعالیت های شرکت
كارشناسان اين واحد با بررسي وضعيت بازار، تكنولوژي توليد، روند قيمت ها و انجام محاسبات اقتصادي و مالي با بهره گيري از نرم‌افزارهاي روز دنيا نظير نرم افزار COMFARIII شرايط پروژه ها را آناليز نموده و در صورتي كه طرح از نقطه نظر بازار، فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي داراي توجيه باشد گزارش توجيهي جهت استفاده سرمايه گذار و بانك ارائه خواهد گرديد.