جمعه 03 فروردين 1397
        
فعالیت های شرکت
واحد طراحي و نظارت معدن اين شركت با جديدترين نرم‌افزارها و با بهره‌گيري از دانش فني و تجربه كارشناسان خود قادر است خدمات مختلف طراحي، برنامه‌‎ريزي و نظارت بر بهره‌برداري از معادن و نيز خدمات نقشه‌برداري و كنترل كيفي توليد را با اعمال پارامترهاي فني و اقتصادي به انجام برساند.

برخي از خدمات قابل ارائه در اين بخش عبارتند از:

خدمات طراحي و نظارت معدن

خدمات نقشه‌برداري

خدمات كنترل كيفي