جمعه 31 فروردين 1397
        
نظارت بر عمليات خردايش و پر عيارسازي معدن سنگ آهن رباط

نظارت بر عمليات خردايش و پر عيارسازي معدن سنگ آهن رباط

نام پروژه: نظارت بر عمليات خردايش و پر عيارسازي معدن سنگ آهن رباط

نام کارفرما: شركت سنگ آهن مركزي رباط

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: استان يزد