جمعه 31 فروردين 1397
        
دفتر تهران


ميدان وليعصر (عج) ، ابتداي خيابان كريمخان ،جنب بانك رفاه ، ساختمان شماره  314، طبقه چهارم ،واحد 9


  تلفن: دفتر مركزي :   88910358 - 88910451 -  021

         واحد مالي :88935878-021

         واحد اداري :88803498-021

         امور فني و مهندسي: 88991916-021


فاكس: 88937053-021


سامانه پيام كوتاه: 100000745


پست الكترونيكي: info@kusha-co.com